سرویسشروع اندازه هاردپهنای باندشروع قیمتسفارش
وبسایت شخصی100 مگابایتبینهایت50,000 تومان/سالیانهسفارش
وبسایت شرکتی500 مگابایتبینهایت200,000 تومان/سالیانهسفارش
وبسایت فروشگاهی1 گیگابایتبینهایت250,000 تومان/سالیانهسفارش
وبسایت خبرگزاری1 گیگابایتبیتهایت250,000 تومان/سالیانهسفارش
مجله خبری / وبلاگی500 مگابایتبینهایت200,000 تومان/سالیانهسفارش
وبسایت مذهبی500 مگابایتبینهایت100,000 تومان 50,000 تومان/سالیانهسفارش
وبسایت مشاور املاک / خودرو 500 مگابایتبینهایت150,000 تومان/سالیانهسفارش
وبسایت رزوراسیون آنلاین(هتل، رستوران و…500 مگابایتبینهایت200,000 تومان/سالیانهسفارش
وبسایت آموزش آنلاین3 گیگابایتبینهایت300,000 تومان/سالیانهسفارش
انجمن گفتگو1 گیگابایتبینهایت300,000 تومان/سالیانهسفارش
وبسایت دانلود3 گیگابایتبینهایت150,000 تومان/سالیانهسفارش
وبسایت ورزشی1 گیگابایتبینهایت100,000 تومان/سالیانهسفارش
وبسایت تفریحی1 گیگابایتبینهایت100,000 تومان/سالیانهسفارش
وبسایت همایش / رویداد100 مگابایتبینهایت50,000 تومان/سالیانهسفارش