طراحی وبسایت هیئت شطرنج استان یزد

طراحی وبسایت هیئت شطرنج استان یزد

chess.ir

سایت هیئت شطرنج استان یزد برای اطلاع رسانی و انجام ثبت نام دوره ها و مسابقات میباشد که به صورت رسمی در حال فعالیت میباشد. در سایت هیئت شطرنج استان یزد میتوانید انواع کلاس های آموزشی و مسابقات حرفه ای را ثبت نام کنید.

نمونه کارهای مرتبط

از توانایی و مهارت تیم ما مطمئن شوید